Etiket arşivi personel özlük dosyası

Personel Özlük Dosyası

Personelinizi işe başlatmadan önce personel özlük dosyası oluşturmanız ve personeliniz ile ilgili her türlü bilgiyi bu dosyada saklamanız gerekmektedir. Bu dosya personel işten çıksa dahi 10 yıl süresi ile saklanması gerekmektedir.

 • Personel Sözleşmesi
 • İşe giriş bildirge sureti
 • Nüfus cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Varsa Mesleki diploması yada ustalık belgesi
 • Sağlık raporu
 • Kan grubu kartı (zorunlu değil)
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgisi ( zorunlu değil)
 • Ücretsiz izin yada yıllık izin ile ilgili dilekçe
 • Yıllık izin defteri (KIRTASİYEDEN ALINACAK)(Personelin izinleri bu deftere işlenecek)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personele verilen eğitim  ve araçlara ait belgeler

Not : İş kazası olması durumunda iş kazası ile ilgili işyerinde tutanak tutulmalı ve bu tutanak personelin özlük dosyasına konulmalıdır. BU TUTANAK EN GEÇ 2 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE S.G.K. BİLDİRİLMELEDİR.

Personelin istifa etmesi durumunda istifa dilekçesi alınız ve özlük dosyasına koyunuz. (Personel çıkışları en geç 10 gün içerisinde bildirilmelidir.)