Personel

Yeni personel alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Personelinize özlük dosyası oluşturun. Bu dosya içerisinde asgari olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.
  • Sözleşme,
  • Nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Vesikalık fotoğraf,
  • Adli sicil kaydı,
  • Ücretsiz izin yada yıllık izinleri ile ilgili izin dilekçeleri,
  • Askerlik durum belgesi, (zorunlu değil)
  • Kan grubu kartı, (zorunlu değil)
  • Diğer (Çalışma süresi boyunca oluşacak tüm bildirimleri bu dosya içerisinde muhafaza edin, İleride alacağı istirahat raporları, izin istek dilekçeleri, aile durumunda değişiklik, çalışma statüsündeki değişiklikler, sözleşmede oluşacak değişiklikler vb. diğer tüm evrakları personelinizin özlük dosyasında muhafaza edin.

Personelin İşe giriş bildirimi, işe başlamadan en geç bir gün önce yapılması gerekmektedir.

Bildirimin yapılabilmesi için özlük dosyasında bulunan evrakların ilgili birime bildirilmesi gerekmektedir.