Kategori arşivi Personel

İhbar Tazminatı Süreleri

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)
Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)
Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İHBAR SÜRESİ HESAPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşçiye iş saati içerisinde söylenmezse, ihbar süresi ertesi gün başlar
Kanunda süreler hafta olarak belirlenmiştir.
İhbar süresi takvim olarak değerlendirilir.
Hafta sonları, resmi tatillerin hepsi ihbar süresine dahildir.

İHBAR SÜRESİNDE İŞ ARAMA İZNİ VAR MI?

İş kanununa göre;
işveren işçisine yeni bir iş bulması için günde 2 saat izin vermelidir.
Günlük izin iş saatleri içerisinde olmalı ve ücret kesintisi yapılmamalıdır.
İşçi istediği takdirde 2 saat izinlerini birleştirip toplu kullanabilir.
İşçiye izin verilmeyip çalıştırılırsa işveren çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemekle yükümlüdür.

Yıllık Ücretli İzin

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

Yıllık ücretli izin başvuru formunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile durumu bildirim formu isminden de anlaşılacağı üzere sigortalı işçinin ailesi ile ilgili bilgileri işverene bildirmesi amacıyla düzenlenen formdur.

İşçinin maaşına eklenecek olan asgari geçim indiriminin sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olmaktır. İşçi ilk işe girişi sırasında ve ailesinde bir değişiklik olması durumunda (eşin iş durumunda değişiklik, boşanma, ölüm, yeni çocuk doğması vb.) bu formu doldurarak iş verenine teslim eder. Bu formda bulunan bilgiler ışığında asgari geçim indirimi hesaplanır ve işçinin o ay alacağı maaşına yansıtılır.