Aile Durumu Bildirim Formu

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile durumu bildirim formu isminden de anlaşılacağı üzere sigortalı işçinin ailesi ile ilgili bilgileri işverene bildirmesi amacıyla düzenlenen formdur.

İşçinin maaşına eklenecek olan asgari geçim indiriminin sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olmaktır. İşçi ilk işe girişi sırasında ve ailesinde bir değişiklik olması durumunda (eşin iş durumunda değişiklik, boşanma, ölüm, yeni çocuk doğması vb.) bu formu doldurarak iş verenine teslim eder. Bu formda bulunan bilgiler ışığında asgari geçim indirimi hesaplanır ve işçinin o ay alacağı maaşına yansıtılır.

Yazar hakkında

Ersin Aksoy administrator

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir