Bunları Biliyormusunuz?

Personeliniz iş başı yapmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. İşten çıkan personelinizi işten çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeniz gerekmektedir.

Binek ve Ticari Araç Ayrımı ve Vergisel Durumu

I- GİRİŞ Ticari faaliyette bulunan işletmeler özellikle yıl sonunda vergisel avantajlar elde etmek için araç alımına gitmektedirler

Vergi Dairelerinin, Yazar Kasa Fişini Kabul Etmemesi

Mükelleflere sesleniyorum: Bu tartışmalı ortam devam ettiği sürece tedbirli mükellefler olarak fiş yerine fatura talep etmenizi ve harca

Personel Ücretinin Elden Verilmesi

Türkiye genelinde en az beş (beş dahil) işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın,

Personel Özlük Dosyası

Personelinizi işe başlatmadan önce personel özlük dosyası oluşturmanız ve personeliniz ile ilgili her türlü bilgiyi bu dosyada saklama